เพิ่มเพื่อน
อาจารย์พรหมญาณ

อาจารย์พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์

ประวัติผู้เขียน

อาจารย์พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์

เกิดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

การศึกษา ปริญญาตรี นิติศสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๓๗

ประวัติการทำงาน

- เจ้าหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายการบุคคล ของบริษัท ไทยชี

อาร์ที่ จำกัด (เครือซิเมนต์ไทย)

- กรรมการบริหารบริษัท สยามสโรชินต์ จำกัด

- กรรมการบริหารบริษัท ชิวาดวา จำกัด

เกียรติประวัติ

- ผู้อำนวยการสอนและการอบรมหลักสูตรพรหมญาณ พยากรณ์ เพื่อ

การบระกบอาชีพ สถาบันพรหมญาณพยากวัณ์ ผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพรหมญาณพยากรณ์เป็นคนแรกของ

ประเทศไทยและของโลก

มีความเชียวชาญโหราศาสตไทย ทางด้านเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน มหา

ทักษา กราฟชีวิต และเลขศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญ

โหราศาสตร์ต่างประเศ อาทิเช่น ตำราขงเบ้งดูดาว ฮิบรูดาบาลา

โบราณ และอียิปต์บาบิโลน

ผลงานปัจจุบัน

จากกระแสความนิยมอย่งแพร่หลายของประชาชนทั่วไปที่กล่าวถึง

ความแม่นยำและศักดิ์สิทธิ์ของไผ่พรหมญาณ จนเป็นที่ยอมรับจาก

สื่อสารมวลชนทุกแขนง ในการเผยแพร่ผนสื่อต่างๆ สู่สาธารณชนทั่ว

ประเทศ อาทิเช่น

นิตยสาร

นิตยสาร Volume ปี ๒๕๕๐ : ๑๔ ศาสตร์พยากรณ์

- เปรี้ยว ปี ๒๕๕๑ : HOROSCOPE 2008

- นิตยสาร Lips ปี ๒๕๕๒ : ๕ ศาสตร์แห่งการพยากรณ์

- ทีวีอินไซด์ ปิ ๒๕๕ด - ๒๕๕๔ : ดูดวงประจำปีกับไผ่พรหมญาณ

หนังสือพิมพ์

- ข่าวสด ปี ๒๕๕๐ : พบทุกคำตอบแห่งชะตาชีวิตกับไผ่พรหมญาณ

- คมชัดลึก ปี ๒๕๕๐ : วงในโซไซตี้

- ผู้จัดการรายวัน ปี ๒๕๕ด - ๒๕๕๒ : ๔ ศาสตร์แปลกจำแนก

ชะตาชีวิต

- คมชัดลึก ๒๕๕๒ : ไฮไลท์ที่วี

- ผู้จัดการรายสัปดาห์ ปี ๒๕๓ : พรหมญาณพยากรณ์ ใครๆ ก็เป็น

หมอดูได้

ประวัติผู้เขียน

อาจารย์พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์

เกิดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

การศึกษา ปริญญาตรี นิติศสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๓๗

ประวัติการทำงาน

- เจ้าหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายการบุคคล ของบริษัท ไทยชี

อาร์ที่ จำกัด (เครือซิเมนต์ไทย)

- กรรมการบริหารบริษัท สยามสโรชินต์ จำกัด

- กรรมการบริหารบริษัท ชิวาดวา จำกัด

เกียรติประวัติ

- ผู้อำนวยการสอนและการอบรมหลักสูตรพรหมญาณ พยากรณ์ เพื่อ

การบระกบอาชีพ สถาบันพรหมญาณพยากวัณ์ ผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพรหมญาณพยากรณ์เป็นคนแรกของ

ประเทศไทยและของโลก

มีความเชียวชาญโหราศาสตไทย ทางด้านเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน มหา

ทักษา กราฟชีวิต และเลขศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญ

โหราศาสตร์ต่างประเศ อาทิเช่น ตำราขงเบ้งดูดาว ฮิบรูดาบาลา

โบราณ และอียิปต์บาบิโลน

ผลงานปัจจุบัน

จากกระแสความนิยมอย่งแพร่หลายของประชาชนทั่วไปที่กล่าวถึง

ความแม่นยำและศักดิ์สิทธิ์ของไผ่พรหมญาณ จนเป็นที่ยอมรับจาก

สื่อสารมวลชนทุกแขนง ในการเผยแพร่ผนสื่อต่างๆ สู่สาธารณชนทั่ว

ประเทศ อาทิเช่น

นิตยสาร

นิตยสาร Volume ปี ๒๕๕๐ : ๑๔ ศาสตร์พยากรณ์

- เปรี้ยว ปี ๒๕๕๑ : HOROSCOPE 2008

- นิตยสาร Lips ปี ๒๕๕๒ : ๕ ศาสตร์แห่งการพยากรณ์

- ทีวีอินไซด์ ปิ ๒๕๕ด - ๒๕๕๔ : ดูดวงประจำปีกับไผ่พรหมญาณ

หนังสือพิมพ์

- ข่าวสด ปี ๒๕๕๐ : พบทุกคำตอบแห่งชะตาชีวิตกับไผ่พรหมญาณ

- คมชัดลึก ปี ๒๕๕๐ : วงในโซไซตี้

- ผู้จัดการรายวัน ปี ๒๕๕ด - ๒๕๕๒ : ๔ ศาสตร์แปลกจำแนก

ชะตาชีวิต

- คมชัดลึก ๒๕๕๒ : ไฮไลท์ที่วี

- ผู้จัดการรายสัปดาห์ ปี ๒๕๓ : พรหมญาณพยากรณ์ ใครๆ ก็เป็น

หมอดูได้

นักเขียนคนนี้ยังไม่ได้ลงขายหนังสือ