เพิ่มเพื่อน
กิตติคุณ

Twinkle Tale

กิตติคุณ คชเสนี

จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำงานให้ภาครัฐในสหรัฐอเมริกาและต่อมาในภาคเอกชนในประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการสองบริษัทในประเทศ และปัจจุบันเป็นนักพัฒนาธุรกิจใหม่ให้บริษัทต่างชาติที่ดูแลการลงทุนในกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร และได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ

ด้วยความรักศิลปะการวาดภาพสเก็ต การท่องเที่ยว และการเขียน ตลอดจนการได้พบปะผู้คนในหลายระดับในหลายสาขาอาชีพ หลายปีที่ผ่านมาได้สะสมเรื่องราวจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วแชร์เรื่องราวต่างๆผ่านตัวหนังสือให้เพื่อนๆเป็นที่ชื่นชอบในเฟซบุ๊คส่วนตัว จนท้ายที่สุดพัฒนากลายมาเป็นการเปิดเพจ เรื่องเล็กๆสะกิดใจเพื่อให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านโดยทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้เขียนใช้นามปากกาว่า Twinkle Tale โดยแปลว่าเรื่องเล่าที่เป็นประกายระยิบระยับ เพื่อขออุทิศเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนในสังคมเพื่อสื่อสารสิ่งดีงามที่เป็นประโยชน์ให้เกิดการแพร่หลายในหมู่ผู้อ่านที่ใส่ใจในการศึกษาและพัฒนาตนเอง เพิ่มเติมและต่อยอดความคิดที่สมบูรณ์รอบด้านเพื่อชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต


Twinkle Tale

[email protected]

กิตติคุณ คชเสนี

จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำงานให้ภาครัฐในสหรัฐอเมริกาและต่อมาในภาคเอกชนในประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการสองบริษัทในประเทศ และปัจจุบันเป็นนักพัฒนาธุรกิจใหม่ให้บริษัทต่างชาติที่ดูแลการลงทุนในกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร และได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ

ด้วยความรักศิลปะการวาดภาพสเก็ต การท่องเที่ยว และการเขียน ตลอดจนการได้พบปะผู้คนในหลายระดับในหลายสาขาอาชีพ หลายปีที่ผ่านมาได้สะสมเรื่องราวจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วแชร์เรื่องราวต่างๆผ่านตัวหนังสือให้เพื่อนๆเป็นที่ชื่นชอบในเฟซบุ๊คส่วนตัว จนท้ายที่สุดพัฒนากลายมาเป็นการเปิดเพจ เรื่องเล็กๆสะกิดใจเพื่อให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านโดยทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้เขียนใช้นามปากกาว่า Twinkle Tale โดยแปลว่าเรื่องเล่าที่เป็นประกายระยิบระยับ เพื่อขออุทิศเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนในสังคมเพื่อสื่อสารสิ่งดีงามที่เป็นประโยชน์ให้เกิดการแพร่หลายในหมู่ผู้อ่านที่ใส่ใจในการศึกษาและพัฒนาตนเอง เพิ่มเติมและต่อยอดความคิดที่สมบูรณ์รอบด้านเพื่อชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต


Twinkle Tale

[email protected]

นักเขียนคนนี้ยังไม่ได้ลงขายหนังสือ