เพิ่มเพื่อน

ค่าออกแบบ

เพียงส่งต้นฉบับเป็นไฟล์ Word มาให้ทางเรา เราจะจัดทำเป็นไฟล์รูปเล่ม พร้อมที่จะนำไปจัดพิมพ์ และลิขสิทธิ์ไฟล์หนังสือนี้จะเป็นลิขสิทธิ์ของนักเขียนไปตลอดกาล