เพิ่มเพื่อน
เจฟ

พี่ชื่อเจฟ

ประวัติวิทยาการ พี่เจฟ 


-เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย  เคล็ดลับการขายประกันผ่านเคาร์เตอร์แบงค์ ของแบงค์กรุงไทย

(จำนวนผู้เข้าสัมนา 800 คน)

-เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายบริษัทไทยประกันชีวิต สาขาดำเนินสะดวก mindset  (ฆ่าความกลัว)❗

skillset (แนวทำ ทักษะการขาย การตอบข้อโต้แย้ง) ❗

การสร้างคานผ่อนแรง-เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย ออนไลน์  บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต

-เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Allianz Ayudhya

-เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย  ING LIFE (FWD)-เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย  THAI LIFE ASSURANCE

-เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย งานสัมมนา นักขาย KISS  (KEEP IT SIMPLE & STUPID) 

ของเครือข่าย MLM  จำนวน 14 ครั้ง 

-เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิคการขาย การตลาด ตั้งแต่ปี 2540

-เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายด้านการขายให้กับSME นักเรียน นักศึกษา

-สอนด้านการขาย การตลาดการขยายองค์กร ทั้งออฟไลน์ (ห้องสัมมนา) และออนไลน์

ประวัติวิทยาการ พี่เจฟ 


-เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย  เคล็ดลับการขายประกันผ่านเคาร์เตอร์แบงค์ ของแบงค์กรุงไทย

(จำนวนผู้เข้าสัมนา 800 คน)

-เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายบริษัทไทยประกันชีวิต สาขาดำเนินสะดวก mindset  (ฆ่าความกลัว)❗

skillset (แนวทำ ทักษะการขาย การตอบข้อโต้แย้ง) ❗

การสร้างคานผ่อนแรง-เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย ออนไลน์  บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต

-เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Allianz Ayudhya

-เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย  ING LIFE (FWD)-เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย  THAI LIFE ASSURANCE

-เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย งานสัมมนา นักขาย KISS  (KEEP IT SIMPLE & STUPID) 

ของเครือข่าย MLM  จำนวน 14 ครั้ง 

-เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิคการขาย การตลาด ตั้งแต่ปี 2540

-เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายด้านการขายให้กับSME นักเรียน นักศึกษา

-สอนด้านการขาย การตลาดการขยายองค์กร ทั้งออฟไลน์ (ห้องสัมมนา) และออนไลน์

นักเขียนคนนี้ยังไม่ได้ลงขายหนังสือ