เพิ่มเพื่อน
นริศย์ศักดิ์

นริศย์ศักดิ์ อินทปัตย์

นายนริศย์ศักดิ์ อินทปัตย์ (อ.แป๊ะ)

การศึกษาสูงสุด :ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์

Master of Arts in Cooperrative Economics

(Special Program) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ประสบการณ์ทำงาน : ธนาคาร

- อดีตพนักงาน : บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสาขา สาขา ถนนพชรเกษม 55

- อดีตพนักงาน : บมจ.ธนาคารทหารไทย

ตำแหน่ง : ผู้จัดการขตลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

สำนักงานขตพัฒนาธุรกิจ - รังสิต

สำนักงานเขตพัฒนาธุรกิจ - ราษฎร์บูรณะ

สำนักงานขตพัฒนาธุรกิจ - สมุทรสาคร

ประสบการณ์ทำงาน : บริษัทเอกชน

- CEO : บจก.ไฟว์ บิช คอนซัลแทนท์

- CEO : บจก.เอส.อาร.ดับบลิว ฟู้ดแอนด์ เบฟเวอเรจ

- ด้านที่ปรึกษา : ออกแบบและวางแผนการหากระแสเงินสด (Cash Flow)

ให้กับผู้ทำธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

บริษัท เคียวร่าไทย จำกัด (แบรนด์ : Kurera Thai , Urban Shades 2022)

บริษัท ซีดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พีเอสที อินดัสทรี้ จำกัด

บริษัท ออล์ เทรดดิ้ง จำกัด

บจก.เอส.อาร์.ดับบลิว 888 เทรดดิ้ง

- เจ้าของเพจ Facebook :

Page : Carp Loft eat Shabu

Page : SMEs Money Clinic

นายนริศย์ศักดิ์ อินทปัตย์ (อ.แป๊ะ)

การศึกษาสูงสุด :ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์

Master of Arts in Cooperrative Economics

(Special Program) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ประสบการณ์ทำงาน : ธนาคาร

- อดีตพนักงาน : บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสาขา สาขา ถนนพชรเกษม 55

- อดีตพนักงาน : บมจ.ธนาคารทหารไทย

ตำแหน่ง : ผู้จัดการขตลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

สำนักงานขตพัฒนาธุรกิจ - รังสิต

สำนักงานเขตพัฒนาธุรกิจ - ราษฎร์บูรณะ

สำนักงานขตพัฒนาธุรกิจ - สมุทรสาคร

ประสบการณ์ทำงาน : บริษัทเอกชน

- CEO : บจก.ไฟว์ บิช คอนซัลแทนท์

- CEO : บจก.เอส.อาร.ดับบลิว ฟู้ดแอนด์ เบฟเวอเรจ

- ด้านที่ปรึกษา : ออกแบบและวางแผนการหากระแสเงินสด (Cash Flow)

ให้กับผู้ทำธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

บริษัท เคียวร่าไทย จำกัด (แบรนด์ : Kurera Thai , Urban Shades 2022)

บริษัท ซีดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พีเอสที อินดัสทรี้ จำกัด

บริษัท ออล์ เทรดดิ้ง จำกัด

บจก.เอส.อาร์.ดับบลิว 888 เทรดดิ้ง

- เจ้าของเพจ Facebook :

Page : Carp Loft eat Shabu

Page : SMEs Money Clinic

นักเขียนคนนี้ยังไม่ได้ลงขายหนังสือ